Met dank aan oom Jacob Loupatty:
Voorgeschiedenis
De grootste groep gezinnen die nu in Hoogeveen wonen kwamen oorspronkelijk uit het voormalig kamp woonoord Beugelen te Staphorst. De bewoners van Kamp Beugelen zijn merendeels aanhangers van wijlen dhr. Lucas Polhaupessy, tegenhanger van wijlen ir.Manusama . In het kamp zelf werden vaak          allerlei sportactiviteiten gehouden waaronder volleybal en voetbalwedstrijden, mede omdat ze een voetbalveld hadden. De ooms en bungs waren zo enthousiast dat ze het  initiatief namen om een voetbalvereniging op te richten en de oprichting moet hebben plaatsgevonden omstreeks het jaar 1956/1957 onder de naam B.V.V.   (Beugelense Voetbal Vereniging)- de naam van de oprichter en de juiste datum  van oprichting is mij  niet bekend, omdat ik pas later  in woonoord Beugelen ben komen wonen.
In die periode werden vaak voetbalwedstrijden gehouden tegen verschillende Nederlandse voetbalvereniging in de omgeving- plaatsen zoals de Wijk, IJhorst, Staphorst en Meppel. De plaats Meppel organiseerde elk jaar een bedrijfsvoetbalcompetitie waar wij ook aan deel mochten nemen- ondanks dat wij geen bedrijf waren. De voetbalvereniging B.V.V. had een paar keer de beker gewonnen maar de laatste keer dat wij in de finale kwamen om de beker weer binnen te halen is het op een vechtpartij uitgelopen omdat het Molukse publiek vond dat de scheidsrechter partijdig was. De naam van de veroorzaker van de vechtpartij-oom sapa,  zal ik maar niet noemen. Wel leuk om de namen van de spelers van toen  te noemen. Dat waren de ooms  Eli Tuhuteru, Lodiek Tuhuteru
Nono Tuhuteru, John Palyama, Martin Unitli, Anis of Ais Louhenapessy,
Agoes Tuasuun,  Petrus Tuasuun.  Bernard Talapessy , Bram Loupatty,Piet Loupatty, ,  Jacob Loupatty, Otto Wattimena , Paul Resiona, Emoes Tauran  en oom Lesimanuaja (keeper) . Aan de Molukse voetbal toernooien in de lande deden ze vaak mee en daarbij werden zoals gewoonlijk overal uit de Molukse kampen gastspelers aangetrokken, of ze daarmee ook prijzen hebben gewonnen is mij onbekend.

Je zal misschien bij deze namen wat spelers missen die je kent, maar dit zijn spelers van voetbalver. BVV en niet van FC.Tunas. Weleens waar zijn zij de voorlopers van FC.Tunas , want enkele spelers van BVV hadden ook nog gevoetbald bij FC.Tunas 

Het Onstaan van de voetbalvereniging FC.TUNAS
In december 1962 zijn de eerste groep van  16 gezinnen van het voormalig  kamp woonoord Beugelen, vanuit Staphorst naar Hoogeveen verhuisd. De gezinnen
kwamen in de lodderstraat nr.1 t/m 31 te wonen. In het jaar 1963 werd de Molukse wijk ‘Venesluis’ volledig bewoond door gezinnen uit andere kampen.
In die periode werden de Molukse voetballers, vaak door Nederlands voetbalvereniging ter plaatse en in de omgeving uitgenodigd , om
vriendschappelijke wedstrijden tegen hen te spelen. We voetbalden toen nog onder de naam BVV aangevuld door de nieuwe lichting voetballers zoals de ooms Thijs Lopulissa,Jan Mailissa, Bram Siahaja , Floris Sabono en oom Alex Liklikwatil.
Omstreeks het jaar 1964 kwamen een aantal jongens bij mij om te praten of wij niet in DVB- verband konden voetballen (DVB is namelijk  een onderafdeling van de KNVB) .
Ik was toen nog geen voorzitter maar fungeer alleen als contactpersoon. Om dit tot stand te brengen moet heel wat worden ondernomen . Er moet eerst een nieuwe voetbalvereniging worden opgericht en een nieuwe naam voor de club.
Uiteindelijk hadden we een naam gekozen waar iedereen mee akkoord gingen.
De naam van de nieuwe voetbalvereniging is Tunas geworden, waarom Tunas,  wel de naam tunas is gekozen om de betekenis van het woord. Tunas betekent in het maleis  een jonge loof, uitlopende jonge plant, knop van een bloem en zoals je weet een jonge plant wordt groot maar tussentijd komt er weer nieuwe loof ,een jonge plant, met andere woorden de club FC.TUNAS zal altijd blijven bloeien, blijven bestaan. Oude spelers maken plaats voor jonge spelers en die spelers zijn jullie, dat hebben jullie nu bewezen. Ik ben er trots op dat ik de naam TUNAS heb bedacht en  het embleem heb ontworpen- en degene die dit bestrijdt moet maar bij mij komen, zonder malu hati . Op het embleem van TC.Tunas zie je een takje van de tjengkehplant, tjengkeh  een symbool van Maluku ons kruidnagelland en als je goed naar het tjengkehtakje kijkt, dan zie je ook de nieuwe loof, een bloem die later tjenkeh  wordt . De tjenkeh  is van ons en als zodanig is het een bindingsfactor voor ons en dat heeft het  in het verleden bewezen, want ondanks de politieke en kerkelijke verschillen zijn wij - de jongeren, altijd één gebleven door de sport.
FC.Tunas is in 1964 opgericht en met heel veel moeite zijn wij geaccepteerd  en ingeschreven bij de KNVB en konden we aan de competitie deelnemen.
FC.Tunas heeft vanaf 1965 tot en met 1968 in DVB-verband gevoetbald, helaas heeft het niet langer mogen duren en is om financiële redenen geroyeerd. Ik heb de  namen van de ex-spelers van FC.Tunas bewust hier niet bij namen genoemd, dit om te voorkomen dat ik namen vergeet van spelers die toen ook voor de club hadden gespeeld en dat is niet leuk natuurlijk.
Leden van het voormalig bestuur  waren;
  1. Oom Jacob Loupatty (voorzitter)
  2. OomThijs Lopulissa (secretaris)
  3. Oom Boetje Manuhutu (penningmeester)
  4. Oom Frans Tuparia (bestuurslid)
  5. Dhr.Marissen (bestuurslid en tevens onze 1e trainer) 
Ondanks dat we niet meer in competitieverband voetbalden  hadden we faam verworven in het hele land door deel te nemen aan de diverse Molukse toernooien en waar we diverse eerste prijzen in de wacht weten binnen te slepen,  zelfs de Mr.Soumokil beker. Oom Jan Siahaja is pas later bij FC.Tunas gekomen en niet in de periode dat we nog in competitie verband voetbalden. Hij is toen bij ons gekomen als trainer/coach en mede onder zijn begeleiding hadden we diverse prijzen binnen kunnen halen waarvoor wij hem natuurlijk dankbaar voor zijn. Hij is en was een goede trainer en dat alles deed hij met plezier en voor niets.

 

* F.C.Tunas tetap F.C.Tunas *