Missie

 

In de missie beschrijven wij het bestaansrecht van de Futsal Club Tunas. Deze missie staat niet voortdurend ter discussie en is in principe tijdloos. Er wordt duidelijk waarom we doen wat we doen.

In de visie beschrijven we de situatie van F.C. Tunas voor de periode 2014 – 2019. Onze missie en visie is weergegeven als een bestaande feitelijke situatie, maar moet worden gelezen als een toekomstbeeld waar wij over enkele jaren willen staan. Futsal Club Tunas wil binnen de (Molukse) samenleving van Hoogeveen Een zaalvoetbalvereniging zijn die een sportieve en veilige omgeving biedt. Waar op een verantwoorde wijze voetbal zowel recreatief als prestatiegericht binnen een teamsport uitgeoefend kan worden. 
Dit alles binnen een actief verenigingsleven met een duidelijke structuur waarin taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op elkaar zijn afgestemd en er geen onderscheidt tussen leden bestaat.


Bij F.C. Tunas is ieder individu van harte welkom om op zijn of haar eigen niveau te
voetballen. Daarbij staat het plezier in het veld en bij activiteiten rond het voetballen
centraal. 

 

De vereniging kent geen politieke kleur, geen religieuze banden of voorkeuren,
noch andere eigenschappen die onze maatschappij plegen op te delen.

Het lidmaatschap van F.C. Tunas is meer dan tijdens trainingen en wedstrijden tegen
een bal trappen. Ieder lid verricht één of meerdere activiteiten binnen de vereniging naast
het voetballen. Daarmee wordt voorkomen dat de werkzaamheden op de schouders van
een beperkt aantal leden liggen. Er is sprake van een zo breed mogelijke actieve
 betrokkenheid door de gehele vereniging. Dit onder de motto’s:
 “Vele handen maken licht werk”
“Vrijwilligheid betekent geen vrijblijvendheid.

Activiteiten voor de vereniging naast het voetballen worden niet verricht onder de noemer verplichte dienst, maar volgen vooral uit betrokkenheid en de daar uit voortkomende clubloyaliteit c.q. -liefde. 

¨Deze loyaliteit en clubliefde vormen de basis voor de continuïteit
en het voortbestaan van onze vereniging.
¨De spelende leden zijn zodanig ingedeeld dat de kwaliteiten zijn gebundeld en er wordt nagestreefd dat er binnen iedere leeftijdscategorie prestatiegericht wordt gevoetbald. Dat betekent niet dat recreatieve teams een mindere positie binnen de vereniging innemen.

 

Het voetbal-technische (jeugd)beleid van F.C. Tunas zorgt voor het zo hoog mogelijk laten spelen van onze selectie-elftallen. 
¨F.C. Tunas is een zaal voetbalvereniging waar plezier voorop staat en is er voor iedereen
¨F.C. Tunas is een amateurvereniging in de meest zuivere zin van het woord. Dit betekent dat uit principe geen betalingen worden gedaan aan individuele spelers.
¨In de visie van F.C. Tunas eindigt loyaliteit waar betaling begint. 
¨De vereniging is financieel gezond en wil financieel gezond
blijven, daar waar mogelijke met professionele middelen. 
¨Iedereen die, naast het voetballen, actief is binnen de vereniging wordt gewaardeerd.
¨De communicatie binnen de vereniging is zodanig dat voor ieder lid duidelijk is wat er van het lid wordt verwacht en wat het lid van de vereniging mag en kan verwachten.
¨Statuten
¨Huishoudelijk reglement