Iedereen kan lidworden van F.C. Tunas

Je kan kiezen uit de volgende 3 soorten lidmaatschappen:

 

1) Wedstrijdleden

De meest voorkomende vorm van lidmaatschap binnen F.C. Tunas is het wedstrijdlidmaatschap. Ieder wedstrijdlid is gerechtigd om aan wedstrijden, trainingen en activiteiten welke door de vereniging zijn georganiseerd deel te nemen. Tevens zijn wedstrijdleden gerechtigd om op de A.L.V. aanwezig te zijn en hierin hun stem uit te brengen. Wedstrijdleden worden ingeschreven bij de KNVB.

 

2) Invalleden

Dit houdt in dat je gerechtigd bent om aan wedstrijden deel te nemen, zonder dat je gebonden bent aan een vast team. Als invallid kom je op een interne lijst te staan waar alle teams van F.C. Tunas toegang tot hebben. Teams die te weinig spelers hebben voor een wedstrijd kunnen jou vervolgens benaderen om een potje mee te spelen. Er zijn een aantal voorwaarden voor het invallidmaatschap, welke hieronder zijn opgesomd:

  • Als invallid ben je gerechtigd om een maximum van twaalf wedstrijden mee te spelen met teams van F.C. Tunas. Indien je dit aantal overschrijdt, kan je lidmaatschap omgezet worden naar het wedstrijdlidmaatschap. Het bestuur heeft hierin altijd het laatste oordeel.

  • Als invallid heb je geen enkele garantie op een minimum aantal wedstrijden. Je kunt alleen meespelen als je wordt gevraagd door andere teams.

  • Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar voor invalleden. Het bestuur beslist in alle gevallen wie er in aanmerking komen voor het invallidmaatschap. Keepers krijgen voorrang boven andere spelers.

Naast bovenstaande zaken ben je gerechtigd om aan trainingen en alle, door de vereniging georganiseerde, activiteiten deel te nemen. Tevens zijn invalleden gerechtigd om op de A.L.V. aanwezig te zijn en hier hun stem uit te brengen. Invalleden worden ingeschreven bij de KNVB.

 

3) Niet-spelende leden

Binnen F.C. Tunas is het mogelijk om niet-spelend lid te worden. Dit houdt in dat je niet gerechtigd bent om aan wedstrijden of trainingen deel te nemen, maar wel gerechtigd bent om aan alle, door de vereniging georganiseerde, activiteiten deel te nemen. Tevens zijn niet-spelende leden gerechtigd om op de A.L.V. aanwezig te zijn en hierin hun stem uit te brengen. Niet-spelende leden worden ingeschreven bij de KNVB.

 

Wil je lid worden? Vul dan online het aanmeldformulier in of neem contact op met Johannes Pesoelima van de ledenadministratie via leden@fctunas.nl